Media

Video różne

Polski jest łatwy

Ludzie w drodze

Historia deportacji polskich chłopów wgłąb ZSRR
Konferencja "Oblicza i wyzwania imigracji w Polsce"

Konferencja naukowa z cyklu Colloquia inter gentes, która odbyła się 16 stycznia 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.


Sesja 1

Ks. bp dr Krzysztof Zadarko
Obcy w Kościele - między gościem a terrorystą. O reakcji Kościoła w Polsce na tzw. kryzys uchodźczy w Europie


Dr  Marta Osuchowska (UKSW)
Imigranci w świetle prawodawstwa państwowego i kościelnego


Dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz (UW)
Wyzwania integracji społeczności wietnamskiej w Polsce

Ks. prof. Janusz Balicki (UKSW)
Radykalizacja muzułmanów w Europie. Wyzwania dla meczetów i kościołów


Płk Andrzej Jakubaszek (Dyrektor Komendy Głównej Straży Granicznej)
Cudzoziemcy w Polsce - skala, specyfika oraz zintensyfikowane wyzwania
Sesja 2

Dr hab. Julia Gorbaniuk (KUL)
Zadowolenie z repatriacji i przystosowanie się do życia w Polsce Polaków z Kazachstanu


Mgr inż. Barbara Olejnik RSCJ
Działalność Jezuickiego Centrum Pomocy "W Akcji" na rzecz migrantów i uchodźców

Mgr Piotr Chmielecki (KUL)
Współczesne zjawisko migracji jako miejsce obecności i działań chrześcijan w nauczaniu Kościoła


Mgr Marta Walasik-Sałek (Caritas Polska)
Innowacyjne działania Caritas Polska na rzecz uchodźców
Sesja 3

Dr Jacek Gniadek SVD
Nauka języka polskiego w werbistowskiej Fundacji Fu Shenfu jako przyklad dwustronnej integracji wolontariuszy i ludzi w drodze


Dr Wiesław Dawidowski OSA
Duszpasterstwo anglojęzyczne w Warszawie


Inna Meshkorez (KUL)
Problematyka integracji i opieka pastoralna nad studentami polskimi z Kazachstanu

Mgr Ewa Petrykiewicz (Dyrektor Liceum Polonijnego Kolegium św. St. Kostki w Warszawie)
Edukacja kluczem do szybkiej asymilacji repatriantów


Luiz Alberto Villablanca Alvarez (Szkoła Języka Hiszpańkiego "Villablanca")
Życie imigrantów w Polsce z punktu widzenia imigranta