nguyen kim thong345x800px minHistoria Kościoła wietnamskiego od samego początku naznaczona jest licznymi prześladowaniami chrześcijan, a co za tym idzie, świadectwem męczeństwa. Pierwsi misjonarze przybyli do tego kraju Azji Południowo-Wschodniej w XVI w. Ich działalność obejmowała głównie tereny Tonkinu, dziś północnej części Wietnamu.

Przez kilka stuleci władcy wietnamscy wydawali dekrety zabraniające publicznie wyznawania wiary. Częstą praktyką realizacji królewskich dekretów były organizowane przez lokalnych mandarynów wraz z żołnierzami króla zasadzki na kapłanów i świeckich wiernych. Najcięższe czasy przypadły na okres panowania króla Minh-Manga, który sprawował rządy w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wiernych.

Kościół wyniósł na ołtarze 117 męczenników z lat 1745–1862. Beatyfikowani zostali pomiędzy 1900 i 1951 rokiem w czterech różnych terminach. Ich kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II w 1988 roku. Wspomnienie liturgiczne wypada 24 listopada.

W gronie świętych Męczenników Wietnamskich jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i 10 Francuzów. Prawie połowa należała do Rodziny Dominikańskiej. Większość stanowią wierni świeccy. Spośród kleru jest 8 biskupów i 50 kapłanów. 

Skąd bierze się siła, by stawić czoło męczeństwu? Benedykt XVI odpowiadając na to pytanie stwierdza: „Z głębokiego i ścisłego zjednoczenia z Chrystusem, ponieważ męczeństwo i powołanie do męczeństwa nie są rezultatem wysiłku człowieka, ale są odpowiedzią na inicjatywę i na powołanie Boga, są darem Jego łaski, która uzdalnia nas do ofiarowania własnego życia z miłości do Chrystusa i do Kościoła, a także do świata”.

Współczesna historia Kościoła wietnamskiego nie odbiega wiele od sytuacji z tamtych lat. Co prawda, nie dochodzi już do krwawych prześladowań, kiedy to wierni zmuszani byli do prostego i jednoznacznego wyboru między zaparciem się wiary a utratą życia. Niemniej jednak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wielu kapłanów zmuszonych było opuszczać parafie, zakonnicy opuszczać klasztory, nie jeden wierny trafiał do aresztu.

Wiele współczesnych wyzwań, wobec których stoi naród, takie jak wewnętrzna migracja za pracą szczególnie młodych ludzi, coraz bardziej konsumpcyjny styl życia, brak sprawiedliwości społecznej, troska o rodzinę, katastrofy naturalne czy zanieczyszczenie środowiska, są również wyzwaniem i zadaniem dla Kościoła. Za wstawiennictwem 117 świętych męczenników wietnamskich prosimy o dar silnej wiary, miłość Boga i bliźniego dla współczesnego pokolenia katolików wietnamskich, aby byli „solą ziemi i światłem świata”.

Szczególnej opiece św. Andrzeja Nguyen Kim Thonga, jednego z grona 117 męczenników, którego relikwie znajdują się w Parafii św. Jadwigi Śląskiej na warszawskim Żeraniu, polecamy wietnamskich migrantów w Polsce.

fu shenfu logo final whiteback beznapisuZOBACZ: Poświęcenie relikwii św. Andrzeja Nguyễn Kim Thông (GALERIA)


Dzień 1
15 listopada

Modlimy się za Pasterzy Kościoła

Pierwszego dnia nowenny modlimy się za Pasterzy Kościoła w Wietnamie, biskupów i kapłanów, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić Ewangelię, sprawować Sakramenty i troszczyć się o cały lud wierny. Prosimy, aby swoim świadectwem, odwagą i mądrością służyli Bogu i ludziom.

WIĘCEJ


Dzień 2
16 listopada

Modlimy się za nowe powołania kapłańskie i zakonne

Drugiego dnia nowenny modlimy się za nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby Kościołowi wietnamskiemu nie zabrało oddanych młodych ludzi, braci i sióstr, którzy wielkodusznie odpowiedzą na głos Pana „pójdź za Mną”. Prosimy, aby czas formacji był dla nich prawdziwą szkołą kształtującą umysł i serce, aby przyoblekli się w Chrystusa i stali się gotowi do służby w społeczeństwie.

WIĘCEJ


Dzień 3
17 listopada

Modlimy się za cały naród wietnamski

Trzeciego dnia nowenny modlimy się za cały naród wietnamski, aby Pan darzył go pokojem i udzielił mu potrzebnych warunków do rozwoju duchowego, społecznego i gospodarczego. Prosimy, za wstawiennictwem Matki Bożej wspomożycieli, aby każdy obywatel umiał poszanować mienie społeczne, nigdy nie przywłaszczał sobie i nie marnował tego, co jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.

WIĘCEJ


Dzień 4
18 listopada

Modlimy się za rodziny

Czwartego dnia nowenny modlimy się za rodziny, aby były świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. Za wstawiennictwem świętej Rodziny z Nazaretu, prosimy za ojcami, matkami i ich dziećmi, aby dzięki łasce Bożej wypełniali swoją misję kościoła domowego.

WIĘCEJ


Dzień 5
19 listopada

Modlimy się za wietnamskich migrantów

Piątego dnia nowenny modlimy się za ludzi migrujących wewnątrz kraju jak i za granicę w poszukiwaniu godnych warunków życia i lepszej przyszłości. Prosimy w szczególności za młodymi, którzy szukają swoich szans w dużych ośrodkach miejskich i bogatych krajach. Daleko od swoich najbliższych i pozbawieni ich wsparcia muszą sami zaradzać wyzwaniom życiowym. Niech Duch Święty prowadzi ich, a silna wiara będzie ich fundamentem życiowym i ostoją w dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa.

WIĘCEJ


Dzień 6
20 listopada

Modlimy się za dzieła miłosierdzia

Szóstego dnia nowenny modlimy się za działalność Caritas wietnamskiego i liczne ośrodki zakonne, które pracują z ludźmi ubogimi, poszkodowanymi, chorymi fizycznie i mentalnie, pozostawionymi na marginesie społeczeństwa, samotnymi. Niech posługa tych dobrych samarytan będzie doceniona oraz wsparta materialnie i duchowo.

WIĘCEJ


Dzień 7
21 listopada

Modlimy się za ofiary powodzi, osuwisk ziemi i tajfunu

Siódmego dnia nowenny modlimy się za ofiary tegorocznej powodzi, osuwisk ziemi i tajfunu jaki nawiedził środkowe prowincje kraju. Tysiące osób straciło swoje domy, gospodarstwa, bydło, dobytek materialny, plony ziemi. Wielu straciło życie lub uznaje się za zaginionych. Prośby o Boże miłosierdzie i łaskę dla poszkodowanych oraz o potrzebne siły dla wszystkich zaangażowanych w obudowę i przywrócenie normalnego funkcjonowania kraju.

WIĘCEJ


Dzień 8
22 listopada

Modlimy się za prześladowanych za wiarę

Ósmego dnia nowenny módlmy się za wszystkich prześladowanych ze względu na wiarę w Wietnamie. Prosimy o dar wolności religijnej oraz równe traktowanie w społeczeństwie dla chrześcijan.

WIĘCEJ


Dzień 9
23 listopada

Modlimy się za wiernych zmarłych

Dziewiątego dnia nowenny modlimy się za wszystkich zmarłych: przodków, rodziców, krewnych, za dzieci nienarodzone, zmarłych w wypadkach drogowych, zmarłych w skutek różnych chorób. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy ich życiem wiecznym w Królestwie Bożym.

WIĘCEJ