misj ucho banner1920px

Misjonarz to człowiek w drodze. Polscy werbiści pracują na misjach wśród uchodźców i migrantów. Sami doświadczają losu ludzi, którzy musieli nagle opuścić swoje domy, aby ratować życie. Towarzyszą również tym, którzy poszukują lepszych warunków życia w innym kraju, uciekając przed biedą we własnym.

Poniżej można znaleźć informacje o pracy werbistów z uchodźcami w różnych krajach świata.


BOLIWIA (wkrótce)

MISJONARZE I UCHHODŹCY