DLACZEGO CENTRUM MIGRANTA FU SHENFU?


1. Przyjęcie migranta, to przyjęcie samego Jezusa

Jezus, który nie miał miejsca, gdzie by głowę oprzeć, prosił o gościnę napotkanych ludzi. Dzisiaj również to czyni. Utożsamia się z migrantami i uchodźcami potrzebującymi pomocy: Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie (Mt 25,35).


2. Każdy ma prawo do emigracji

Każdy człowiek ma nie tylko nienaruszalne prawo, by pozostać na obszarze swego własnego kraju, ale ma również prawo do zmiany miejsca zamieszkania, by szukać lepszych warunków życia w innym kraju. (por. Jan XXIII, Pacem in terris, 25; Jan Paweł II, Laborem exercens, 23)

3. Migrant to człowiek w drodze
Konwencja Genewska (1951 r.) za uchodźców uważa tylko tych, którzy stali się nimi na skutek prześladowania z powodu rasy, religii lub przynależności do określonej grupy społecznej i przekroczyli granicę. Katolicka nauka społeczna zasadniczo nie odróżnia migrantów ekonomicznych od uchodźców i termin „uchodźca" stosuje również do ofiar zbrojnych konfliktów, błędnych systemów ekonomicznych i do ludzi wewnętrznie przesiedlonych we własnym kraju. Kościół na każda osobę spogląda jak na człowieka w drodze. (por. Problem uchodźców, Wyzwanie do solidarności, 4)

4. Przyjęcie obcego znakiem uniwersalizmu Kościoła
Przyjęcie obcego jest zasadniczym wyznacznikiem Kościoła Katolickiego („katolicki" pochodzi z języka greckiego i oznacza „powszechny"). Kościół, który byłby zamknięty na przyjęcie każdej osoby bez względu na pochodzenie, przestałby być znakiem zbawienia dla wszystkich ludzi.
(por. Erga Migrantes caritas Christi, 22)

5. Nikt nie jest nielegalny
Niechrześcijanie w naszych czasach coraz liczniej przenoszą się do krajów o chrześcijańskiej tradycji i nierzadko robią to nielegalnie. Stwarza to złożone i niełatwe problemy do rozwiązania. Kościół ze swej strony poczuwa się do niesienia im pomocy niczym dobry samarytanin. Nielegalni migranci i uchodźcy posiadają swoją godność i nie utracili jej tylko dlatego, że zostali pozbawieni swego ojczystego kraju lub z różnych przyczyn podjęli decyzję o jego opuszczeniu. (por. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy dzień migranta i uchodźcy, 1996; Jan XXIII, Pacem in terris, 105)

6. Migranci są znakiem czasów
Miliony przesiedleńców i uchodźców są dla nas znakiem czasów. Jan Paweł II w swojej encyklice misyjnej "Redemptoris Missio" umieszcza migrantów i uchodźców w kręgu misji ad gentes i zachęca, by Kościół lokalny wciągnął ich w krąg swojej apostolskiej troski. (por. Redemptoris Missio, 35)


7. Duszpasterska troska o migrantów zadaniem zakonów misyjnych

Nasilający się program migracji w dobie globalizacji został zauważony przez ostatnią Kapitułę Generalną Zgromadzenia Słowa Bożego, która zachęca prowincjałów, by przeznaczali większą liczbę współbraci do pracy duszpasterskiej z migrantami i uchodźcami. Jest to również odpowiedź na apel Papieskiej Rady ds. duszpasterskiej troski o migrantów i ludzi w drodze, która zachęca zgromadzenia zakonne o międzynarodowym charakterze do wspomagania wysiłków Kościołów lokalnych w tej dziedzinie. (por. Problem uchodźców, wyzwanie do solidarności, 32)

0
0
0
s2smodern
    chiny dzisiaj banner    
f t g

Jak nas znaleźć?

 

 

 

Centrum Migranta Fu Shenfu

ul. Ostrobramska 98

04-118 Warszawa

Tel. 22 610 02 52

Kom. 781 904 555

E-mail: centrum@migrant.pl


fb findus