+48 22 610 02 52        centrum@migrant.pl

ZAPRASZAMY
Pon-Czw. 14.00-20.00    Pt 8.00-14.00

Wiadomości

Wielki Post zaprasza do otwarcia serca

Pismo Święte poucza nas, że „przyjmując obcego człowieka w nasze środowisko" przyjmujemy samego Chrystusa. (por.Mt. 25,35). Duch wiary i sprawiedliwość społeczna wymaga, byśmy rozważyli możliwość otwarcia naszych serc, aby przyjąć „obcego pośród nas".

W czasie tego Wielkiego Postu, tak jak apostołowie zobaczyli wyraźniej w czasie Przemienienia Jezusa i Jego misję, tak i my możemy bardziej otworzyć się na potrzeby migrantów i uchodźców w duchu Chrystusa. Z miłością i troską otwierajmy nasze serca dla „obcych w naszym środowisku", który zwracają się do nas w potrzebie. Wtedy również i my ujrzymy chwałę Boga w ludziach naszego otoczenia w sposób nowy i bardziej kochając innych. Niech nie zabraknie naszej modlitwy:
    - za uchodźców uciekających od represyjnych reżimów,
    - za migrantów umierających z braku żywności i odpowiedniej opieki medycznej,
    - za migrantów cierpiących z powodu długoletniej, religijnej i etnicznej dyskryminacji,
    - za wszystkich ludzi walczących o prawa człowieka i sprawiedliwość i pokój na świecie.

 

Modlitwa Matki Teresy z Kalkuty

Panie, Kiedy jestem głodny, daj mi kogoś,
Kto łaknie pożywienia;
Kiedy jestem spragniony, przyślij mi kogoś,
Kto chce pić;
Kiedy jest mi zimno, ześlij mi kogoś,
Kogo mógłbym ogrzać;
Kiedy jestem zmartwiony, daj mi kogoś
Do pocieszenia;
Kiedy ciąży mi mój krzyż, daj mi dzielić krzyż
Z mym bliźnim;
Kiedy jestem biedny, zaprowadź mnie do kogoś,
Kto potrzebuje;
Kiedy nie mam czasu, daj mi kogoś,
Komu mógłbym przez krótką chwilę pomóc;
Kiedy jestem upokorzony,
Niech mam kogoś do chwalenia;
Kiedy jestem zmartwiony, ześlij mi kogoś,
Z kim cieszyłbym się;
Kiedy potrzebuję ludzkiego zrozumienia,
Daj mi kogoś, kto potrzebowałby mego zrozumienia;
Kiedy potrzebuję opieki, ześlij mi kogoś,
O kogo mógłbym się troszczyć;
Kiedy myślę tylko o sobie skieruj
Moje myśli na innego człowieka.