twarz1Chúng tôi cố gắng đón tiếp và chia sẻ sự giúp đỡ cho bất cứ ai đến với chúng tôi, không phân biệt quốc tịch, ngôn ngữ, tôn giáo. Nếu vì một số lý do nào đó không thể hỗ trợ trực tiếp, chúng tôi cố gắng tìm các tổ chức hoặc cơ quan có liên quan để liên lạc với họ.

Những người đến với Trung tâm chúng tôi từ nhiều quốc gia, nhưng các nhóm lớn nhất của châu Á là Việt Nam và Trung Quốc; Nhờ sự giúp đỡ của các phiên dịch và chuyên gia tư vấn mà chúng tôi có thể mở rộng sự giúp đỡ.

  • Chúng tôi hỗ trợ trong các lĩnh vực sau:

- Tư vấn pháp lý

- Thủ tục làm giấy tờ hành chinh.

  • Chúng tôi hỗ trợ trong việc liên lạc với các cơ quan nhà nước có liên quan và các tổ chức phi chính phủ trong từng trường hợp cụ thể.

  • Với sự chăm sóc mục vụ thường xuyên cho người công giáo việt nam (Thánh Lễ, giáo lý, các cuộc gặp gỡ); đáp ứng các nhu cầu riêng tư về mặt tinh thần.

  • Tổ chức dạy tiếng Ba Lan.

  • Chúng tôi có thể giúp đỡ trong việc chuẩn bị hồ sơ, kháng cáo, khiếu nại, và thư từ cũng như dịch giấy tờ.

  • Trong từng trường hợp cụ thể, chúng tôi cung cấp thông dịch viên ngôn ngữ: tiếng việt, tiếng trung quốc và tiếng anh.

  • Chúng tôi cho sử dụng miễn phí máy tính và Internet.

  • Chúng tôi bảo vệ sự riêng tư và danh tính của bạn.

0
0
0
s2smodern
    chiny dzisiaj banner    
f t g

Tìm chúng tôi thế nào?

 

 

 

 

TRUNG TÂM DI DÂN Fu Shenfu

ul. Ostrobramska 98

04-118 Warszawa

Tel. 22 610 02 52

Mobile: 781 904 555

E-mail: centrum@migrant.pl