ZAPRASZAMY
Pon i Śr  14.00-20.00
Wt i Czw 9.00-20.00

icon fb  icon yt

Wiadomości

WIADOMOŚCI         CZYTELNIA         MEDIA         GALERIA

Jesteśmy wezwani do niepozostawiania w tyle nikogo
O. Jacek Gniadek SVD podczas prezentacji orędzia Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Sekretariacie KEP (Warszawa 2022). Fot. episkopat.pl

Jesteśmy wezwani do niepozostawiania w tyle nikogo

- Wszyscy jesteśmy wezwani, do budowania przyszłości, która nie pozostawia w tyle nikogo, w tym migrantów i uchodźców – mówi konsultor Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP, werbista o. Jacek Gniadek SVD. Dodaje, że mogą oni przyczynić się do społecznego, gospodarczego, kulturalnego i duchowego rozwoju społeczeństw.

W czwartek [12 maja - przyp. red.] Stolica Apostolska opublikowała orędzie papieża Franciszka na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który w Kościele katolickim przypada 25 września. W tym roku dzień ten przebiegnie pod hasłem: "Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami".

O. Gniadek podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji orędzia poinformował, że temat wskazuje na zaangażowanie, do którego wszyscy jesteśmy wezwani, do budowania przyszłości, która obejmuje Boży plan i nie pozostawia w tyle nikogo, w tym migrantów i uchodźców.

- Oznacza to uznanie roli, jaką migranci i uchodźcy mają w budowaniu przyszłości. Tylko w ten sposób możemy zbudować świat, który zapewni warunki do integralnego rozwoju wszystkich ludzi – ocenił.

Przypomniał, że mottem tegorocznego orędzia są słowa z 13 rozdziału "Listu do Hebrajczyków": "Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść".

- To pokazuje, że papież Franciszek na migrację patrzy z perspektywy religijnej i teologicznej. Ojczyzna ucznia Chrystusa jest w niebie, więc z teologicznego punktu widzenia każdy uczeń Chrystusa na Ziemi jest tylko pielgrzymem. A więc możemy powiedzieć że jest migrantem – stwierdził.

Dodał, że Kościół uznaje prawo każdego człowieka do emigracji. - Katolicka nauka społeczna używa terminu +uchodźca+ (...) stosując je również do ofiar błędnych systemów ekonomicznych i do ludzi wewnętrznie przesiedlonych. Wszyscy migranci są postrzegani przez Kościół jako ludzie, którzy są w drodze do określonego celu – zastrzegł o. Gniadek.

Zdaniem duchownego papieskie orędzie pokazuje, w jaki sposób migranci i uchodźcy mogą przyczynić się do społecznego, gospodarczego, kulturalnego i duchowego rozwoju społeczeństw i wspólnot kościelnych.

O. Gniadek wskazał, że wszyscy jesteśmy wezwani do "budowania nowego Jeruzalem", opartego na sprawiedliwości rozumianej jako tworzenie nowego ładu. "Budowanie musi mieć charakter inkluzywny. To znaczy, że nikt nie może być wykluczony" – mówił.

- Należy uznać i docenić to, co każdy z migrantów może wnieść do procesu budowania nowej przyszłości. Chrześcijańska jedność nie jest jednością w jednolitości, ale jest jednością w różnorodnośc – zaznaczył.

Jak wyjaśnił, migranci przybywający do naszego kraju są ludźmi obdarzonymi różnymi talentami. - Wśród migrantów i uchodźców są także katolicy, którzy wnoszą nową energię do życia wspólnot, które ich przyjmują – zastrzegł o. Gniadek.

Poinformował, że orędzie zostało przygotowane 22 lutego 2022, czyli dwa dni przed wybuchem wojny na Ukrainie. - Przekaz tego orędzia jest uniwersalny. Papież Franciszek mówi o osobistym zaangażowaniu wspólnie z migrantami i uchodźcami Królestwa Bożego, nowego Jeruzalem. W Polsce jest to w szczególny sposób realizowane przez fakt, że nie mamy obozów dla uchodźców, lecz większość uchodźców z Ukrainy została przyjęta w domach przez Polaków – ocenił.

Dodał, że Polacy próbują wspólnie z uchodźcami budować nowy świat i nową przyszłość "modląc się wraz z nimi, oferując im miejsce zamieszkania, pracę, dostęp do służby zdrowia i edukacji".

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 r. Od 2019 r. Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w ostatnią niedzielę września każdego roku. W poprzednich latach obchodzony był w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego.

Jak wskazuje instrukcja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., dzień ten jest pomyślany jako "okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów". (PAP)

Autor: Iwona Żurek

fu shenfu logo final whiteback beznapisuPełny tekst orędzia papieskiego