ZAPRASZAMY
Pon i Śr  14.00-20.00
Wt i Czw 9.00-20.00

icon fb  icon yt

Wiadomości

WIADOMOŚCI         CZYTELNIA         MEDIA         GALERIA

Niedziela Misyjna 2023
O. Marian Schwark SVD, Togo (fot. Andre Beguem)

Niedziela Misyjna 2023

Drodzy bracia i siostry! Na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny wybrałem temat inspirowany relacją uczniów z Emaus, z Ewangelii św. Łukasza (por. Łk 24, 13-35): Pałające serca, stopy w drodze. Owi dwaj uczniowie byli zdezorientowani i rozczarowani, ale spotkanie z Chrystusem w słowie i w łamanym Chlebie rozpaliło w nich entuzjazm, by wyruszyć ponownie do Jerozolimy i głosić, że Pan prawdziwie zmartwychwstał.

W opowiadaniu ewangelicznym przemianę uczniów pojmujemy za pomocą kilku uderzających obrazów: pałające serca z powodu Pism wyjaśnianych przez Jezusa, oczy otwarte na rozpoznanie Go i, jako punkt kulminacyjny, stopy w drodze. Zastanawiając się nad tymi trzema aspektami, które wyznaczają drogę uczniów-misjonarzy, możemy odnowić naszą gorliwość na rzecz ewangelizacji w dzisiejszym świecie… 

Święta Maryjo, Matko drogi, Matko uczniów-misjonarzy Chrystusa i Królowo misji, módl się za nami!

Pełny tekst orędzia papieża Franciszka na 97. Światowy Dzień Misyjny 2023 można przeczytać pod tym linkiem: https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/missions/documents/20230106-giornata-missionaria.html