ZAPRASZAMY
Pon i Śr  14.00-20.00
Wt i Czw 9.00-20.00

icon fb  icon yt

Wiadomości

WIADOMOŚCI         CZYTELNIA         MEDIA         GALERIA

Sympozjum naukowe "Misje wobec migracji" oraz III europejskie spotkanie werbistowskich duszpasterzy migrantów

W ramach Tygodnia Misyjnego, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) odbyło międzynarodowe sympozjum zatytułowane „Misje wobec migracji”. Współorganizatorami sympozjum byli Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Sekcja Misjologii Wydziału Teologii UKSW oraz prowadzony przez werbistów Ośrodek Migranta Fu Shenfu w Warszawie.

Uroczysta inauguracja sympozjum odbyła się we wtorek, 23 października, podczas mszy św. odprawionej w kaplicy UKSW w Warszawie . Przewodniczył jej ks. bp Edward Janiak, ordynariusz Diecezji Kaliskiej, członek Papieskiej Rady ds. Migrantów i Podróżujących; Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP oraz Delegat KEP ds. Imigracji.

Głównymi prel egentami Sympozjum byli wybitni badacze spraw misji oraz migracji ludności, między innymi  ks. dr hab. Jarosław Różański OMI, ks. dr Wiesław Dawidowski OSA, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, ks. prof. dr hab. W. Necel SChr, ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz,  ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski.

W grupie prelegentów znalazła się też duża grupa werbistów, wśród nich ks. dr dr Cletus Colaço SVD (Indie – Monachium), ks. dr Tomasz Barankiewicz SVD (KUL Lublin), ks. dr Paul Steffen SVD (Pontificia Università Urbaniana, Rzym), ks. dr Ludger Müller SVD (Missionswissenschaftliches Institut, Sankt Augustin), ks. dr Tomasz Szyszka SVD (Warszawa UKSW).

Pierwszy dzień sympozjum skoncentrował się na zagadnieniach ogólnych, odnoszących się do zjawiska migracji na świecie i w Europie. W drugim dniu prelegenci podjęli refleksję nad kształtem migracji i duszpasterstwa migrantów w Polsce. Była to również okazja do popołudniowej wycieczki i obserwacji życia i pracy tysięcy Wietnamczyków stłoczonych w największym środkowoeuropejskim Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej.

Natomiast w czwartek i w piątek naszych gości przyjał dom misyjny Ducha św. w Warszawie, organizując III Europejskie Spotkanie Werbistowskich Duszpasterzy Migrantów.

Sympozjum „Misje i Migracje” celowo zostało zorganizowane zostało w Tygodniu Misyjnym. W ten sposób 12 zaproszonych z całej Europy werbistów i 12 polskich współbraci miało szansę dać świadectwo ewangelizacyjnej posługi „ludziom w drodze”. Skonfrontowali oni swoją wiedzę, poglądy i doświadczenie duszpasterskie z innymi akademikami z całej Polski odkrywając nowe narzędzia posługi ewangelizacyjnej wśród migrantów i uchodźców.