ZAPRASZAMY
Pon i Śr  14.00-20.00
Wt i Czw 9.00-20.00

icon fb  icon yt

Wiadomości

WIADOMOŚCI         CZYTELNIA         MEDIA         GALERIA

Fundacja Ośrodek Migranta Fu Shenfu podsumowuje „Abolicję 2012” dla cudzoziemców

W dniu 1 stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa abolicyjna. Obejmowała ona osoby, które przebywają w Polsce nielegalnie i nieprzerwanie, co najmniej od 20 grudnia 2007 r. Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium RP mogli skorzystać z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmowała także wszystkich, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

W czasie tzw. „Abolicji 2012”, wnioski o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na terenie RP złożyło prawie 10 tysięcy osób nielegalnie przebywających w Polsce. Najwięcej wniosków wpłynęło do Wojewody Mazowieckiego – 7 386. W innych województwach było ich zdecydowanie mniej. Najmniej wniosków otrzymał urząd województwa opolskiego – jedynie 27. Na dzień dzisiejszy Wojewoda Mazowiecki podpisał najwięcej decyzji pozytywnych, udzielając zezwole na pobyt czasowy już ponad 2 tysiącom nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemcom. W większości o zalegalizowanie pobytu starali się obywatele Wietnamu i Ukrainy. Wietnamczycy złożyli 2 189 wniosków, a Ukraińcy – 2 013.

W tę wielką akcję włączyła się także nasza Fundacja Ośrodek Migranta Fu Shenfu. Pomogliśmy złożyć wnioski 176 cudzoziemcom, głównie Wietnamczykom. Większość wniosków została złożona w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (171). Ponadto 4 wnioski były złożone w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim i jeden w Łódzkim UW.

Wśród organizacji pomagających w korzystaniu w ustawy abolicyjnej Fundacja Ośrodek Migranta Fu Shenfu może poszczycić się bardzo wysokim procentem pozytywnie rozpatrzonych wniosków: na dzień dzisiejszy jest to 167 pozytywnych decyzji, czyli prawie 98 procent. Dziewięć decyzji jest negatywnych, ale w przypadku czterech z nich wciąż oczekujemy na rezultat złożonego odwołania. Pozostaje żywić nadzieję, że i one zostaną rozpatrzone pozytywnie. (JW)