+48 22 610 02 52        centrum@migrant.pl

ZAPRASZAMY
Pon-Czw. 14.00-20.00    Pt 8.00-14.00

Wiadomości

99. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Ojciec Święty Benedykt XVI zaprasza na obchody 99. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Kościele Katolickim. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Migracje: pielgrzymka wiary i nadziei”. Papież nawiązuje w rozpoczętym Roku Wiary do 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II i 60-tej rocznicy ogłoszenia Konstytucji Apostolskiej ,,Exsul familia".

W Kościele katolickim Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. "Jest on pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów" – czytamy w instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., która zachęca do regularnego obchodzenia Dnia Migranta.

Liczbę migrantów w całym świecie szacuje się na 175 mln, w tym najwięcej – 56 mln – w Europie. Drugie miejsce zajmuje Azja – 50 mln, a trzecie Ameryka Północna, gdzie jest ich 41 mln. Krajem mającym najwyższą w skali światowej liczbę migrantów są Stany Zjednoczone. Jest ich 35 mln  migrantów, którzy pochodzą z 40 różnych krajów, w tym najwięcej – bo aż 9 mln –  z Meksyku.

W tegorocznym Orędziu na 99. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Benedykt XVI wskazuje najpierw na pozytywne aspekty migracji, które wiążą się z nadzieją na poprawę warunków życia. Kościół jest odpowiedzialny za niesienie pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary. Celem tego Dnia jest zwrócenie uwagi na problemy migrantów oraz obudzenie poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc ,,ludziom w drodze".

Migranci i uchodźcy mogą wnosić wkład w dobro kraju, do którego przybyli, dając także świadectwo wiary, które pomoże wspólnotom o dawnej tradycji chrześcijańskiej spotkać się z Chrystusem i Kościołem. Ojciec Święty zwraca uwagę, że ,,liczne migracje są konsekwencją niepewności ekonomicznej, braku podstawowych dóbr, klęsk naturalnych, wojen, zamieszek społecznych". Migracje często stają się ,,kalwarią do przetrwania". Takim problemem jest kwestia imigracji nielegalnej, jak też bolesne sytuacje z handlem ludźmi oraz wyzyskiwaniem zwłaszcza kobiet i dzieci.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy ma pomóc migrującym w odnowieniu zaufania Bogu. Tylko z Nim można przezwyciężyć przeszkody i trudności, ubogacając się świadectwem otwarcia i gościnnością innych narodów.

Fundacja Ośrodek Migranta włącza się w apel Ojca Świętego i zaprasza w niedzielę 13 stycznia br. do modlitwy za wszystkich migrantów i uchodźców na całym świecie. Zachęcamy także do kształtowania „wyobraźni miłosierdzia”, tzn. wspierania dzieł pomagających migrantom i uchodźcom w naszej Ojczyźnie. (JW)