ZAPRASZAMY
Pon i Śr  14.00-20.00
Wt i Czw 9.00-20.00

icon fb  icon yt

Wiadomości

WIADOMOŚCI         CZYTELNIA         MEDIA         GALERIA

Seminarium „Ochrona uchodźców w Polsce i Niemczech”

Seminarium we Frankfurcie W dniach 12-14 kwietnia 2013 r., dyrektor Ośrodka Migranta Fu Shenfu o. Jan Wróblewski SVD, uczestniczył w seminarium „Ochrona uchodźców w Polsce i Niemczech. Wymiana doświadczeń oraz pogłębienie tematyki” zorganizowanym we Frankfurcie nad Odrą przez „Asyl in der Kirche Berlin” oraz „Borderline-europe”. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób z Niemiec i Polski.

Konferencja miała na celu umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami pozarządowymi, których działalność skierowana jest do osób ubiegających się o status uchodźcy.

W pierwszym dniu seminarium uczestnicy udali się z wizytą do Eisenhüttenstadt, gdzie znajduje się kompleks ośrodków dla uchodźców i migrantów. Obrady drugiego dnia rozpoczęły się od prezentacji regulacji prawa uchodźczego w Polsce i w Niemczech oraz sytuacji osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce. W dalszej części odbyły się warsztaty w trzech grupach tematycznych: 

 1. Seminarium we Frankfurcie1pomoc medyczna i psychologiczna oraz warunki socjalne,
 2. ośrodki detencyjne,
 3. warunki bytowe w ośrodkach dla uchodźców.

Praca w grupach miała na celu sformułowanie wspólnych postulatów, co do funkcjonowania systemu uchodźczego w poszczególnych dziedzinach. Wypracowane w ramach warsztatów stanowiska zostały następnie zaprezentowane na forum wszystkich uczestników.

Trzeciego dnia konferencji podsumowano obrady i rozpoczęto prace nad wspólnym oświadczeniem końcowym.


Oświadczenie końcowe

W dniach 12-14 kwietnia 2013 r. odbyła się  we Frankfurcie nad Odrą konferencja na temat ochrony uchodźców w Polsce i w Niemczech. Uczestniczyło w niej wielu przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz kościelnych z Polski i z Niemiec. Na koniec naszych dyskusji na temat warunków bytowych, detencji oraz pomocy medycznej i psychologicznej skierowanej do uchodźców, jako uczestnicy oświadczamy, że:

Migracja jest prawem człowieka. Migracja to nie zbrodnia. Ta prawda musi dotrzeć do społeczeństwa i prawodawców w Polsce, w Niemczech i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Dlatego zobowiązujemy się do szukania alternatyw dla detencji uchodźców imigrantów oraz, że będziemy pracować nad tym, aby została ona, w możliwie najszerszym zakresie, ograniczona.

W przypadku, gdy detencja uchodźców w Polsce oraz w Niemczech będzie nadal stosowana, muszą zostać spełnione następujące warunki:

    1. Detencja jest środkiem absolutnie ostatecznym i, jeśli musi zostać zastosowana, to na możliwie najkrótszy okres.
    2. Swoboda poruszania się po terenie ośrodka strzeżonego musi być możliwie nieograniczona.
    3. Zakaz stosowania detencji małoletnich.
    4. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej.
    5. Nieograniczony dostęp do organizacji pozarządowych oraz związków religijnych w ośrodkach strzeżonych dla uchodźców.
    6. Kompleksowa opieka medyczna oraz pomoc psychologiczna.

Żądamy zakwaterowania uchodźców w godnych warunkach oraz zrezygnowania z ośrodków zbiorczych (skupiających wielu cudzoziemców) na rzecz mniejszych ośrodków, bądź kwater prywatnych.

Żądamy dla cudzoziemców możliwości decydowania o swoim życiu oraz możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, jaki rozwoju programów integracyjnych.

Pomoc medyczna i psychologiczna dla osób straumatyzowanych musi być zagwarantowana w każdym momencie, tak w Polsce, jak i w Niemczech. Dlatego, tak ważnym jest mechanizm wczesnej identyfikacji grup specjalnej troski. Wyspecjalizowane w tym zakresie organizacje pozarządowe mogą, dzięki regularnej wymianie doświadczeń i wiedzy z przedstawicielami organów państwowych, przyczynić się do polepszenia tej sytuacji. W porozumieniu z krajami członkowskimi Unii Europejskiej jest to przede wszystkim obowiązkiem państw, aby uchodźcy otrzymywali opiekę psychologiczną i medyczną.

Uczestnicy wyrażają chęć dalszych spotkań tak, aby móc pogłębić wymianę oraz współpracę. Celem naszych spotkań jest poprawienie warunków przyjmowania uchodźców.