ZAPRASZAMY
Pon i Śr  14.00-20.00
Wt i Czw 9.00-20.00

icon fb  icon yt

Wiadomości

WIADOMOŚCI         CZYTELNIA         MEDIA         GALERIA

Modlitwa za ofiary handlu ludźmi

18 października 2015 roku w dużych miastach Polski, m.in. Warszawie, Katowicach, Lublinie, Zamościu, Krakowie odbędzie się kampania na rzecz Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi.

Kampania pod hasłem „Połóżmy kres współczesnemu niewolnictwu” zostanie uwieńczona modlitwą o zaprzestanie handlu ludźmi oraz w intencji wszystkich osób, które padły ofiarą niesprawiedliwości, oszustwa i są wykorzystywane w różny sposób.

Kampania przygotowana z inicjatywy Sekcji Bakhita i we współpracy z różnymi wspólnotami, ma celu uwrażliwianie społeczeństwa na problem współczesnego niewolnictwa oraz wezwanie do przeciwdziałania temu procederowi. Oprócz wymiaru profilaktyki, całe wydarzenie jest także wyrazem solidarności i apelem o pomoc dla ofiar handlu ludźmi.

Jedną z form solidarności z pokrzywdzonymi jest modlitewne wsparcie. Wolontariusze będą zachęcać napotkane osoby do modlitwy, rozdając bileciki, które jednocześnie spełniają rolę informacyjno-edukacyjną. Można będzie na nich znaleźć informacje jak przeciwdziałać, jak reagować i gdzie szukać pomocy dla osób dotkniętych tym cierpieniem.

Kampania przewidziana jest w formie pantomimy ulicznej i rozmowy z przechodniami.

W Warszawie, Sekcja Bakhita we współpracy z wspólnotą Przymierze Miłosierdzia i osobami z różnych innych wspólnot, planują przeprowadzić tę akcję na Starym Mieście, przechodząc trasą spod kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu do klasztoru OO. Dominikanów na ul. Freta. Korowód wyruszy o godz. 16.00 i będzie przemierzać ulice Starówki.

O godz. 20.00 w kościele św. Anny odbędzie się czuwanie modlitewne , a o godz. 21.00 odprawiona zostanie Eucharystia w intencji ofiar handlu ludźmi.

Tych, którzy nie będą bezpośrednio brać udział w tym wydarzeniu zachęcamy, by podjęli modlitwę w swoich domach. Zamieniajmy naszą bezsilność w siłę modlitwy, pozwólmy, by ta krzywda poruszała nasze serca, a zaczniemy odnajdywać sposoby jak się zaangażować w tworzenie świata bez przemocy, wykorzystania i używania innych dla swoich korzyści.

Podarujmy trochę swojego czasu i życia dla TYCH, którym w życiu tak wiele odebrano. Bądźmy z NIMI. - zachęcają organizatorzy. - Położenie kresu niewolnictwu zaczyna się od każdego z nas. Papież Franciszek nawołuje bardzo konkretnie: "Nie wpadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha (...). Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc…"

Sekcja przeciwdziałania współczesnym formom niewolnictwa „Bakhita” jest częścią Komisji Dzieł Charytatywnych, działającej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Celem Sekcji jest animowanie inicjatyw w ramach przeciwdziałania i pomocy ofiarom współczesnych form niewolnictwa. Czyni to głównie poprzez: działalność edukacyjno-szkoleniową w zakresie zagrożeń wynikających ze współczesnych form niewolnictwa, rozeznawanie sytuacji i tworzenie bazy informacyjnej w zakresie działań pomocowych prowadzonych przez zgromadzenia, pomoc w tworzeniu i wspieraniu sieci pomocowej dla ofiar, nawiązywanie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi pracującymi w zakresie pomocy ofiarom.