ZAPRASZAMY
Pon i Śr  14.00-20.00
Wt i Czw 9.00-20.00

icon fb  icon yt

Wiadomości

WIADOMOŚCI         CZYTELNIA         MEDIA         GALERIA

Seminarium o nowych perspektywach polityki azylowej

W dniach 12–14 października w Warszawie odbyło się seminarium zatytułowane „Human Approach. Nowe perspektywy europejskiej polityki azylowej”.

Seminarium zostało przygotowane przez „Fundację Ocalenie” oraz niemieckie organizacje pozarządowe z Berlina: „Asyl in der Kirche” i „Borderline-Europe”. Do udziału w seminarium zaproszono także Fundację Ośrodek Migranta Fu Shenfu.

Seminarium nawiązywało do współpracy nawiązanej w czasie polsko-niemieckiego spotkania we Frankfurcie nad Odrą w 2013. Do programu w Warszawie włączono również perspektywę organizacji pozarządowych z Austrii i Węgier, które także w nim uczestniczyły.semin-human-approach2015 01

Spotkanie rozpoczęło się krótkimi prezentacjami na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych państwach i obszarach działalności zaproszonych organizacji. Następnie zajęto się tematami dotyczącymi form zaangażowania się społeczeństwa obywatelskiego na rzecz uchodźców, problemem detencji osób ubiegających się o status uchodźcy, poszukaniem możliwości współpracy transgranicznej w konkretnych przypadkach oraz politycznej alternatywy wobec rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z którym wniosek o azyl można złożyć tylko w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Uczestnicy mieli także możliwość pracy w małych grupach warsztatowych. Chodziło o pogłębienie dyskusji na tematy podjęte w czasie spotkań plenarnych, wymianę doświadczeń, pogłębienie dotychczasowej współpracy między polskimi i niemieckimi organizacjami pozarządowymi oraz stworzenie podstaw wspólnych działań w przyszłości.