ZAPRASZAMY
Pon i Śr  14.00-20.00
Wt i Czw 9.00-20.00

icon fb  icon yt

Wiadomości

WIADOMOŚCI         CZYTELNIA         MEDIA         GALERIA

Pomagamy w korzystaniu z ustawy abolicyjnej

Minął ósmy tydzień obowiązywania „ustawy abolicyjnej”. Do piątku 24 lutego br. zarejestrowano we wszystkich urzędach wojewódzkich w Polsce wnioski 3377 osób. Z tej liczby 78% wniosków złożono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Najwięcej wniosków – 1014 – złożyli Wietnamczycy. Nasz Ośrodek Migranta Fu Shenfu udzielił nieodpłatnej pomocy przy wypełnianiu i składaniu wniosków już 108 osobom.  Dalsze, czyli ok. 80 wniosków, zostaną złożone w najbliższych dniach.

Wszystkich pozytywnych decyzji w całej Polsce wydano dotychczas 303, z czego 174 zostało wydanych w Urzędzie Mazowieckim.  Dzięki temu będą m.in. mogli ubiegać się o legalne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez dodatkowego zezwolenia.  Najwięcej pozytywnych decyzji otrzymali obywatele Ukrainy (110), Armenii (67) i Wietnamu (48). Z wniosków złożonych przez nasz Ośrodek pozytywnie rozpatrzono dotychczas 4.

Od 1 marca Ośrodek Migranta Fu Shenfu rozpoczyna przyjmowanie następnych kandydatów starających się o abolicję w Polsce.

Ustawa abolicyjna obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Obejmuje osoby, które przebywają w Polsce nielegalnie i nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium RP skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmie także wszystkich, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.  Ustawa obowiązuje do 2 lipca 2012 r.