ZAPRASZAMY
Pon i Śr  14.00-20.00
Wt i Czw 9.00-20.00

icon fb  icon yt

Wiadomości

WIADOMOŚCI         CZYTELNIA         MEDIA         GALERIA

Dwa europejskie spotkania na temat migracji

konf brussels2015Ks. Damian Cichy SVD, przedstawiciel Fundacji Ośrodek Migranta Fu Shenfu oraz Konsultor Rady KEP ds. Migracji, w dniach 1-2 grudnia 2015 roku wziął udział w dwóch ważnych europejskich spotkaniach na temat migracji.

Pierwsze z nich zostało zorganizowane przez Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej COMECE. Jej Dyrektor Generalny o. Patryk H. Daly oraz polska sekretarka Pani Irmina Nockiewicz, zaprosili do siedziby COMECE cztery osoby na tzw. ‘podium dyskusyjne’ czyli debatę nt. „Integracja migrantów w perspektywie katolickiej”.

Na to otwarte spotkanie przybyło ok. 40 osób, w tym wielu pracowników europejskich instytucji. Po wstępnym zapoznaniu się Zarządu COMECE z panelistami i uczestnikami debaty, poproszono nas o 15-minutowe przedstawienie naszych lokalnych (narodowych) istotnych punktów dotyczących integracji imigrantów. Każdy z panelistów przedstawił w języku angielskim cztery różne punkty widzenia i praktyki integracji migrantów.

Pan M. Wilde z Niemiec, mówił ważność mocnych struktur duszpasterstwa migrantów, O. A. Alphonse OFM, podkreślił istotę przekazywania imigrantom duchowości katolickiej, pan S. Barciela z Madrytu, opisał działalność Caritasu jako łącznika integracji migrantów, zaś o. D. Cichy SVD przedstawił działania duszpasterskie (KEP) wobec ludzi wierzących, uzupełniając je posługami charytatywnymi, na przykładach działań współpracowników Ośrodka Migranta Fu Shenfu.

Drugie spotkanie odbyło się z inicjatywy i na prośbę Komisji Europejskiej, która sfinansowała i zorganizowała całość przedsięwzięcia w słynnych budynkach KE Berlaymont. Wysocy urzędnicy KE oraz zarządy i specjaliści wielu katolickich organizacji działających na rzecz migrantów, w obliczu aktualnego napływu uchodźców, chcieli usłyszeć i przedyskutować wzajemne stanowiska. Do okrągłego stołu zaproszono ok. 60 specjalistów. Bezpośrednimi organizatorami i zarazem uczestnikami byli ludzie z COMECE, CEC i CCEE.

Zaproszono też biskupów grekokatolickich, prawosławnych i protestanckich oraz przedstawicieli Papieskich Dykasterii ds. Migrantów, Dialogu, Caritasu, a także narodowych konsultorów wielu Komisji i Rad ds. Migrantów.

Praktycznie przez cały dzień odbyła się tam bardzo rzeczowa dyskusja głównie na temat integracji społeczno-zawodowej imigrantów przy wydatnej pomocy podmiotów kościelnych. Prócz merytorycznego bogactwa obrad, była to okazja do nawiązania wielu istotnych znajomości i kontaktów z podobnymi do naszych polskich, organizacjami i kompetentnymi osobami w Europie odpowiedzialnymi za współpracę kościołów na rzecz szeroko pojętych migrantów.

Damian Cichy SVD